Piispa on paimen ja palvelija

Vaalikevät etenee ja piispanvaalikiertue on jo alkanut. Olemme puhuneet paljon kirkon ja seurakunnan työstä, mutta myös piispan tehtävästä. Piispan tehtävän määrittelevät kirkkolaki sekä kirkkojärjestys (KL&KJ18). 

Kirkkolaki on hyvin lyhytsanainen: piispa johtaa hiippakuntansa hallintoa ja toimintaa sekä valvoo seurakuntia ja pappeja. Kirkkojärjestys luettelee hieman laajemmin piispan tehtävänkuvaa, ja listaa muun muassa piispan tehtäviksi kirkon ykseyden ja yhteyden vaalimisen, seurakuntien tukemisen ja ylipäätään sen valvomisen, että kirkon tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan kirkon tunnustuksen ja määräysten mukaisesti.

Piispa on siis hallinnollinen, opillinen ja hengellinen henkilöstöjohtaja. Sanon näin siitä syystä, että piispan tehtävään kuuluu paljon hallintoa, mutta sitä tehdään ihmisten kanssa työyhteisöjen ja työntekijöiden hyvinvoinniksi. Piispan tehtävä paimenena sekä palvelijana tulee mielestäni hyvin esiin juuri tässä näkökulmassa.

Raamattu viittaa useissa kohdissa Jeesukseen hyvänä paimenena. Piispan sauva muistuttaa siitä, että paimen ohjailee laumaansa turvallista tietä eteenpäin. Sauva ohjaa rohkeasti eteenpäin myös epävakaissa maastoissa. Sauvan koukulla voi nostaa uupuneet tai matkasta pudonneet. Matkaa jatketaan yhdessä. Seurakunnissa puhuttaa muun muassa niukkenevat resurssit, työssä jaksaminen ja mahdolliset seurakuntaliitokset. Piispan tehtävä on kulkea rinnalla ja osoittaa yhteistä tietä eteenpäin.

Piispa on virassaan myös palvelija. Aivan samoin kuin Jeesus asettui pesemään opetuslastensa jalat, piispan on oltava sydämeltään altis palvelemaan. Meidän Herramme oli valmis ottamaan orjan paikan ja osoittamaan näin rakkauttaan. Jeesuksen esimerkki haastaa meitä maailmassa, joka tuntuu arvostavan kiperimpiä kommentteja ja kiivaimpia sanakäänteitä. Piispan tehtävä on vaalia yhteyttä ja rakentaa siltoja. Tehtävä onnistuu vain Kristuksen esimerkin mukaisesti. Me emme rakenna tai edusta omaa kirkkoamme, vaan Kristuksen kirkkoa.

Piispa on myös hiippakuntansa hengellinen johtaja. Hengellinen johtajuus ei tänä päivänä synny enää asemasta tai auktoriteetista käsin, vaan se nousee asenteesta ja sanoman todeksi elämisestä. Hengelliseen johtajuuteen liittyy kunnioitus, kuuntelu ja arvostava kohtaaminen.

Piispan tehtävä on sanoittaa ikiaikaista Raamatun sanomaa tässä ajassa ja tukea seurakuntia evankeliumin julistamisen tehtävässä. Maailman epävakauden keskellä piispan tehtävä on myös sanoittaa toivon sanomaa. Ajattelen, että kirkko ja seurakunta ovat turvasatamia, jonne jokainen on tervetullut. Piispan on hyvä olla jo ovella vastassa. Tervetuloa!