Kiitämme lämpimästi Maria, joka vastasi kutsuun ja lähti ehdolle. Se vaati rohkeutta, sitoutumista ja vahvaa hengellistä näkyä. Kiitämme kaikkia teitä, jotka eri tavoin olette olleet mukana tekemässä työtä ja rukoilemassa. Kiitämme muita piispanvaalin ehdokkaita ja toivotamme heille siunausta heidän palvelutehtävissään. Jumala meitä kaikkia ja kirkkoaan siunatkoon ja johdattakoon!

Vaaliprosessi oli kaikkiaan pitkä, mutta samalla antoisa matka. Tuon matkan aikana koimme, kuinka monien toiveet ja odotukset kirkon työn uusista tuulista nousivat esille. Kysymys  ei ole tähänastisen työn arviosta vaan siitä, että kirkossamme tarvitaan erilaisina aikoina erilaisia johtajia ja paimenia. Nyt on tärkeää meidän kaikkien jatkaa yhdessä työtä!

Mari nosti vaaliteemoina esille kuuntelevan kirkon ja uuden sukupolven johtajuuden, kunnioittavan kirkon ja yhdenvertaisuuden edistämisen sekä koko kansan kirkon. Olemme Marin tukijoina kokeneet näihin liittyvät monet asiat tärkeinä kirkkomme hyvän tulevaisuuden rakentamisessa. Tulevaisuuden kirkon näky on innostanut meitä, kun olemme eri puolilta hiippakuntaa olevina maallikkoina ja pappeina olleet vaalityössä mukana. Olkoon kaikessa siinä siunauksen siemeniä uudelle kasvulle hiippakunnassamme ja seurakunnissamme.

Ihmisten toiveisiin liittyvän muutoksen tuulen ohella rohkenemme ajatella myös Jumalan Hengen virkistävää tuulta, joka on puhaltanut. Jumala tarvitsee työhönsä meitä ihmisiä ja on tärkeää etsiä oikeat tavat, sanat ja viestit, joiden avulla välitämme evankeliumia. Samalla muistamme, että elämässä ja kirkon työssä kaikki on lopulta Jumalan varassa.

Kiitämme lämpimästi Maria, joka vastasi kutsuun ja lähti ehdolle. Se vaati rohkeutta, sitoutumista ja vahvaa hengellistä näkyä. Kiitämme kaikkia teitä, jotka eri tavoin olette olleet mukana tekemässä työtä ja rukoilemassa. Kiitämme muita piispanvaalin ehdokkaita ja toivotamme heille siunausta heidän palvelutehtävissään. Jumala meitä kaikkia ja kirkkoaan siunatkoon ja johdattakoon!

Helena Castrén, rovasti, psykoterapeutti
Toivo Loikkanen, rovasti, vaalipäällikkö